Aanleiding, feiten, context

Op zaterdag 18 mei 2024 organiseert De Boekerij voor de eerste keer Boekstartdag. Boekstartdag is de gelegenheid om de allerjongsten en hun (groot)ouders kennis te laten maken met de bibliotheek. Op deze dag nodigen we graag Esther Penninger uit voor een sessie Pamperklanken. Naast deze activiteit vinden nog andere randactiviteiten plaats zoals een voorleesvrijwilliger die (doorlopend) komt voorlezen, een snoezelhoekje, een photobooth, … Ook voorzien we een drankje voor de ouders en kinderen.

 

Juridische gronden

Decreet lokaal bestuur dd. 22/12/2017, artikel 57 handelt over de bevoegdheden van het College Burgemeester en Schepenen.

 

Adviezen

        Dienst Jeugd geeft een positief advies om deze activiteit op de Culturodroomagenda van het voorjaar te plaatsen.

        De bibliotheek is akkoord om deze workshop en randactiviteiten door te laten gaan in zowel de exporuimte als in de bibliotheek zelf.

        Huis van het Kind geeft een positief advies voor het organiseren van deze activiteit en verleent hun medewerking.

        Voor de drank maken we afspraken met Sonja Boosten.

 

 

Argumenten

Dit initiatief kadert binnen de beleidsdoelstelling van de bibliotheek en de actie om regelmatig

activiteiten te organiseren in het kader van leesbevordering en bibliotheekpromotie in samenwerking

met andere actoren.

Boekstartdag is de gelegenheid om de allerjongsten en hun (groot)ouders kennis te laten maken met de bibliotheek. Door Pamperklanken toe te voegen, bieden we een programma aan dat speciaal ontworpen is voor de allerkleinsten, inclusief baby's en peuters. Dit zorgt ervoor dat de bibliotheek toegankelijk is voor een breder publiek, ook voor ouders met jonge kinderen die anders mogelijk niet naar de bibliotheek zouden komen.

 

Financiële weerslag

De kostprijs voor de sessie Pamperklanken bedraagt € 100,00 incl. btw. De nodige kredieten zijn voorzien op budgetsleutel MJP000378, GEM61421000/0703, AC000079 waar € 5864,28 bereikbaar is.

 

BESLUIT:

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met de organisatie van de Boekstartdag, inclusief de sessie Pamperklanken en randactiviteiten, op zaterdag 18 mei in de bibliotheek in kader van kennismaking met de bibliotheek en leesbevordering voor de allerkleinsten.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met de raming van € 100 incl. btw. Het nodige budget is voorzien op budgetsleutel MJP000378, GEM61421000/0703, AC000079.

 

Artikel 3:

Dit besluit wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van het DLB.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.