Vergadering CBS - 15/05/2024

 

Aanwezig:

Mark Vos, burgemeester

Christiaan Bamps, Peter Neven, Anja Slangen, Joël L'Hoest, Mieke Loyens, schepenen

Bart Weekers, algemeen directeur

 

Overzicht punten

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Communicatie

 

50 JARIG BESTAAN - ACADEMIE VOEREN RIEMST

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Evenementen

 

REÜNIE FAMILIE KELLENS 30 JUNI 2024- GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Evenementen

 

VAKANTIECONCERT KF SINT CECILIA KANNE 5 JULI 2024 - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Evenementen

 

HOEVETERRAS ZORGHOEVE OP HET KLEIVELD MEMBRUGGEN 28 JULI 2024 - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Klimaat

 

PREMIE HEMELWATERPUT MET INFILTRATIE/POMP

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Mobiliteit en GIS

 

AANVRAAG SPEELSTRAAT JODENSTRAAT

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Natuur- en groenbeheer

 

GOEDKEURING VS1-2024 MAAIEN VAN GAZONS, ONDERHOUD VAN GRAZIGE VEGETATIES EN ONVERHARDE WANDELWEGEN IN RIEMST 2024-2026 (MAAND APRIL )

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Natuur- en groenbeheer

 

GOEDKEURING VS1-2024 MAAIEN EN ONDERHOUDEN VAN MIDDENBERMEN EN OMGEVING BUSHALTES TE RIEMST 2023-2026 - VERLENGING 1 (APRIL 2024)

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Financiën

 

KOHIER DER GEMEENTEBELASTING OP GROEVEN, AANSLAGJAAR 2024 - VASTSTELLING EN UITVOERBAARVERKLARING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Financiën

 

BETALINGSBEVELEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Financiën

 

BESTELBONNEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Kerkfabrieken

 

TOEKENNING VAN DE TOELAGE IVM HERSTELLING ORGEL KERKBESTUUR MEMBRUGGEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Vergunningen

 

OMGEVINGSVERGUNNING VISÉSTEENWEG 230 TE 3770 RIEMST – GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Vergunningen

 

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING ROGER MARTENSSTRAAT 8 TE 3770 RIEMST – GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Vergunningen

 

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING MAASTRICHTERSTEENWEG 169 TE 3770 RIEMST – GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Vergunningen

 

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING ST.-GENOVEVASTRAAT 37 TE 3770 RIEMST – GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Financieel directeur

 

BIJKOMENDE AANSTELLING ADVOCAAT/NOTARIS - ONROEREND BESLAG LEEGSTANDSBELASTING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Groeven

 

GOEDKEURING NOTA: VERZOEK ONDERSTEUNING STABILITEITSPROBLEMATIEK MERGELGROEVE GROTE BERG.

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Evenementen

 

PINKSTERFEESTEN KANNE 2024 - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Evenementen

 

ZOMERTERRAS KANNE 20 MEI 2024 - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Evenementen

 

DOORTOCHT GRENSPALENKLASSIEKER 18 MEI 2024 - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Personeel

 

VERTROUWELIJK: AANSTELLING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Personeel

 

VERTROUWELIJK: AANSTELLING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Personeel

 

VERTROUWELIJK: AANSTELLING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Personeel

 

VERTROUWELIJK: AANSTELLING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 15/05/2024.

Aankoop

 

GOEDKEURING GUNNING AANKOOP LEERBOEKEN SCHOOLJAAR 2024-2025

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.