Vergadering CBS - 10/04/2024

 

Aanwezig:

Mark Vos, burgemeester

Christiaan Bamps, Peter Neven, Anja Slangen, Joël L'Hoest, Mieke Loyens, schepenen

Bart Weekers, algemeen directeur

 

Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Evenementen

 

SCHOOLFEEST VROENHOVEN-LAFELT 26 APRIL 2024 - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Evenementen

 

APERITIEFCONCERT "APERO JUBILEE" KH VREUGD IN DEUGD ZUSSEN 21 APRIL 2024 - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Kerkfabrieken

 

KENNISNAME BESLUITEN KERKBESTUUR VLIJTINGEN VAN 13 MAART 2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Kerkfabrieken

 

KENNISNAME BESLUITEN KERKBESTUUR VAL-MEER VAN 15 MAART 2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Kerkfabrieken

 

KENNISNAME BESLUITEN KERKBESTUUR ZUSSEN VAN 02 NOVEMBER 2023

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Kerkfabrieken

 

KENNISNAME BESLUITEN KERKBESTUUR ZUSSEN VAN 21 FEBRUARI 2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Milieu

 

TOELATING KLEDINGINZAMELING IN RIEMST DOOR KIWANIS OP ZONDAG 21-04-2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Natuur- en groenbeheer

 

GOEDKEURING VORDERSTAAT 1, GROENONDERHOUD OPENBARE RUIMTE RIEMST 2021-2024, VERLENGING 3

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Natuur- en groenbeheer

 

GOEDKEURING VORDERSTAAT 1, ONKRUIDBEHEER KERKHOVEN 2022-2024, VERLENGING 2.

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Openbare werken

 

VS 1 EN VS2 VAN BIJAKTE NR. 1 - PROJECT: BOCHTEN HEUKELOM DORP EN ONTHARDING VLIJTINGEN - PERCEEL 1 ( BOCHTEN HEUKELOM DORP)

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Financieel directeur

 

TOEKENNING DOORGEEFLENING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Financiën

 

GOEDKEURING KREDIETVERSCHUIVINGEN > 5.000 €

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Financiën

 

BIJKOMEND KOHIER LEEGSTAND 2024_1 - VASTSTELLING EN UITVOERBAARVERKLARING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Financiën

 

KOHIER BELASTING OP ANDER GEBRUIK OPENBAAR DOMEIN, AANSLAGJAAR 2023_2 - VASTSTELLING EN UITVOERBAARVERKLARING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Financiën

 

BETALINGSBEVELEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Financiën

 

BESTELBONNEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Bevolking

 

AANLEG STERRENREGISTER

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Communicatie

 

ONTHAAL NIEUWE INWONERS VAN 2023

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Mobiliteit en GIS

 

TAVR TERRAS ONDER DE TOREN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Mobiliteit en GIS

 

TAR TERRASVERGUNNING ZUSSEN

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

Reden: vraag van CBS aan Wouter - uitbater contacteren - sowieso niet mogelijk tijdens de werken - interesse om plein te gebruiken tijdens en na de werken? / indien geen interesse in plein, dan kan het zoals vorig jaar (maar wel pas na einde werken) / sowieso terug op CBS brengen na contact uitbater

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Patrimonium

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING TOT OPHEFFING ROOILIJN GEMEENTEWEG 43 TE ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER MERGELSTRAAT: SLUITING OPENBAAR ONDERZOEK VAN 26/02/2024 TOT EN MET 29/03/2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Patrimonium

 

DEFINITIEF BESLUIT GOEDKEURING VERKOOP GEDEELTE OPENBAAR DOMEIN LANGS DE DORPSSTRAAT VOOR PLAATSING ELEKTRICITEITSCABINE

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Sport

 

COMPENSATIE CONCESSIEVERGOEDING UITBATER SPORTHAL HIRTHEREN TIJDENS DE WERKEN AAN DE SPORTHAL.

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Toerisme

 

GESCHENKMAND NIEUWE LOGIES

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Vergunningen

 

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING HEISTRAAT 47A TE 3770 RIEMST – WEIGERING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Vergunningen

 

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING ELEKTRICITEITSCABINE TRAMSTRAAT (ZONDER NUMMER) TE 3770 RIEMST – GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Vergunningen

 

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING KEMSTRAAT 4 TE 3770 RIEMST – GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Vergunningen

 

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING ST.-STEFANUSSTRAAT 46, 46A EN 48 TE 3770 RIEMST – GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Technische dienst

 

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING, GUNNINGSWIJZE EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S VOOR HET VERWIJDEREN EN AFVOEREN VAN DE BESTAANDE VLOERBEKLEDING, HET VOORBEHANDELEN VAN DE VLOER EN HET PLAATSEN VAN EEN ACRYLAATVLOER (+/-350M²) MET PLINT IN DE KLEUTERKLASSEN EN DE GANG VAN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE DRIESPRONG TE MILLEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Aankoop

 

GOEDKEURING GUNNING BEBLOEMING VAN DE DORPSKERNEN 2024 TEM 2027

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Aankoop

 

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING, GUNNINGSWIJZE EN AAN TE SCHRIJVEN FIRMA'S AANSTELLING VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE - PLANOLOOG 2024-2026

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Vergunningen

 

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUDEWIJNSTRAAT 4 TE 3770 RIEMST – WEIGERING

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Aankoop

 

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING, GUNNINGSWIJZE EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S BEELDBANK VOOR GEMEENTE RIEMST

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Aankoop

 

GOEDKEURING GUNNING LEVERING OP AFROEP VERKEERSSIGNALISATIE 2024-2026

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 10/04/2024.

Aankoop

 

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING, GUNNINGSWIJZE EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S SPEEL- EN ONTMOETINGSPLAN

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.