Vergadering CBS - 22/09/2021

 

Aanwezig:

Mark Vos, burgemeester

Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Peter Neven, Mathieu Eycken, schepenen

Guido Vrijens, algemeen directeur

 

Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Bevolking

 

SLUITING OPENBAAR ONDERZOEK NIEUWE STRAATNAAM EN PLEINNAAM VERKAVELING GENOELSELDEREN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Natuur

 

KENNISNAME BESLISSINGEN BURGEMEESTER VAN 17 SEPTEMBER 2021 - KAPPEN POPULIEREN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Natuur

 

NACHT VAN DE DUISTERNIS

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Vergunningen

 

AANVRAAG SPLITSING TE MILLEN AANLEG BUFFERBEKKEN TE MILLEN, SECTIE A, NRS. 364A EN 741B

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Evenementen

 

ROMMELMARKT ZUSSEN 26 SEPTEMBER 2021

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Evenementen

 

BARBECUE PJ EN KLJ 25 SEPTEMBER 2021

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Evenementen

 

KERMISFUIF CHIRO VLIJTINGEN 2-3 OKTOBER 2021

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Evenementen

 

OPTREDENS SCHUURKE - VLIJTINGEN KERMIS 1-3 OKTOBER 2021

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Evenementen

 

VLIJTINGEN KERMIS MHEERCAFÉ 3-4 OKTOBER 2021

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Evenementen

 

OPEN REPETITIE JEUGDFANFARE DE VRIJE BURGERS 2 OKTOBER 2021

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Evenementen

 

DOORTOCHT FESTIBIKE 26 SEPTEMBER 2021

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Aankoop

 

GOEDKEURING STARTEN PROCEDURE EN LIJST UIT TE NODIGEN FIRMA'S DRIE BESTAANDE GRAVELTERREINEN WIJZIGEN IN ALL WEATHER TERREIN TENNISVELDEN TE HERDEREN - RIEMST VOOR 2022

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Aankoop

 

GOEDKEURING STARTEN PROCEDURE EN LIJST UIT TE NODIGEN FIRMA'S SPECIALE TECHNIEKEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Aankoop

 

GOEDKEURING STARTEN PROCEDURE EN LIJST UIT TE NODIGEN FIRMA’S HUREN VAN MATERIEEL MET BESTUURDER VOOR GRONDWERKEN EN VOOR HIJSWERKEN DIENSTJAAR 2021 T.E.M. 2023

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Aankoop

 

GOEDKEURING STARTEN PROCEDURE EN LIJST UIT TE NODIGEN FIRMA’S ONDERHOUDSDOSSIER BETON GEMEENTEWEGEN, RVK WEGEN, FIETSROUTENETWERK 2021

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Dienst Financiën - Algemeen

 

BESTELBONNEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Dienst Financiën - Algemeen

 

BETALINGSBEVELEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

ICT

 

UITSTAP UIT FLUVIUS GIS

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Gebouwen

 

RENOVATIEWERKEN VOORMALIG VERHOORLOKAAL GRENZEND AAN BURELEN FINANCIËLE DIENST

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Wegen

 

PROCEDURE AANVAARDE FACTUUR - HERSTEL BETON + VOORBEREIDENDE WERKEN VOETPAD KASTEELSTRAAT

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Vergunningen

 

OMGEVINGSVERGUNNING OP NAAM VAN ROBERT STEVENS VOOR HET BOUWEN VAN EEN TUINBERGING, KANAALSTRAAT 34

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Vergunningen

 

OMGEVINGSVERGUNNING OP NAAM VAN DENISE CASTRO VOOR HET BOUWEN VAN EEN TUINBERGING, BURGEMEESTER SCHEPERSLAAN 10

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Vergunningen

 

OMGEVINGSVERGUNNING OP NAAM VAN GRETA JANS VOOR HET BOUWEN VAN EEN GARAGE, FALLSTRAAT 14

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Vergunningen

 

OMGEVINGSVERGUNNING OP NAAM VAN MARIO LIESENS VOOR HET SLOPEN VAN EEN GARAGE EN EEN OPSLAGPLAATS, HET VERBOUWEN EN UITBREIDEN VAN EEN WONING TOT TWEE WONINGEN, HET BOUWEN VAN EEN CARPORT EN HET AANLEGGEN VAN VERHARDINGEN, ZAGERIJSTRAAT 25 EN 25A

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Vergunningen

 

OMGEVINGSVERGUNNING OP NAAM VAN VRANCKEN LV VOOR HET REGULARISEREN VAN EEN AFSPUITPLAATS, EEN VULPLAATS, EEN WEEGBRUG EN EEN BETONVERHARDING EN HET VERRUIMEN VAN HET INFILTRATIEBEKKEN, MET EEN VERANDERING VAN EEN INRICHTING KLASSE 2, ZWART KRUISSTRAAT 165

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Lokale economie en landbouw

 

WEIGERING HORECAVERGUNNING BALCANI PIZZA SHOP, TRINELLESTRAAT 11, 3770 RIEMST

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Lokale economie en landbouw

 

STANDPLAATSVERGUNNING RUYMEN GEERT, MELBEEKSTRAAT 111, 3500 HASSELT

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Lokale economie en landbouw

 

STUDIE ECONOMIE LANDBOUW TOERISME - AANLEVEREN DOCUMENTEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Cultuur

 

OVERDRACHT WERELDVREDESVLAM VROENHOVEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Financiën

 

GOEDKEURING KREDIETVERSCHUIVINGEN > 2.500 EURO

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Financiën

 

AANPASSING MEERJARENPLAN 3: 2020-2025 OCMW+GEMEENTE

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Personeel

 

OPENSTELLEN VAN DE VOLTIJDSE BETREKKING VAN BOEKHOUDER-FINANCIEEL MEDEWERKER IN CONTRACTUEEL DIENSTVERBAND IN EEN TIJDELIJKE ARBEIDSOVEREENKOMST

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Vergadering cbs van 22/09/2021.

Evenementen

 

JUBILEUMFEEST DE VRIJE BURGERS 25 SEPTEMBER 2021

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 01/10/2021