Vergadering CBS - 17/04/2024

 

Aanwezig:

Mark Vos, burgemeester

Christiaan Bamps, Peter Neven, Anja Slangen, Joël L'Hoest, Mieke Loyens, schepenen

Bart Weekers, algemeen directeur

 

Vanaf punt B.9 verlaat Mark Vos, burgemeester de zitting omwille van een belangenconflict.

 

Vanaf punt B.9 vervoegt Christiaan Bamps, waarnemend burgemeester de zitting.

 

Vanaf punt B.10 vervoegt Mark Vos, burgemeester de zitting.

 

Vanaf punt B.10 vervoegt Christiaan Bamps, schepen de zitting.

 

 

Overzicht punten

Vergadering cbs van 17/04/2024.

Dorpen- en gezondheidsbeleid

 

AANVRAAG DORPSBUDGET: KERMISZONDAG LAFELT 9/06/2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 17/04/2024.

Dorpen- en gezondheidsbeleid

 

AANVRAAG DORPSBUDGET: BUURTFEEST SIEBERG 22/06/2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 17/04/2024.

Dorpen- en gezondheidsbeleid

 

AANVRAAG DORPSBUDGET: 29/06/2024 BUURTFEEST BEJATS-BRUGSTRAAT

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 17/04/2024.

Evenementen

 

SCHOOLFEEST VBS JEKERDAL KANNE 25 MEI 2024 - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 17/04/2024.

Evenementen

 

MOEDERDAG AFHAAL ONTBIJTMAND KH DE KRISTENE GILDEBROEDERS 12 MEI 2024 - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 17/04/2024.

Evenementen

 

TRIATLON ILUMEN111 19 MEI 2024 - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 17/04/2024.

Evenementen

 

PASTADAG SCOUTS RUMANZEIS 4 MEI 2024 - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 17/04/2024.

Financiën

 

BIJKOMEND KOHIER LEEGSTAND 2023_3 - VASTSTELLING EN UITVOERBAARVERKLARING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 17/04/2024.

Financiën

 

GOEDKEURING KREDIETVERSCHUIVINGEN > 5.000 €

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 17/04/2024.

Financiën

 

BESTELBONNEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 17/04/2024.

Financiën

 

BETALINGSBEVELEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 17/04/2024.

Bevolking

 

OPSTART VAN HET MAPPINGPROCES IN HET KADER VAN HET PROJECT BEST-ADDRESS

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 17/04/2024.

Groeven

 

TOELATING RONDLEIDINGEN MERGELGROEVEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 17/04/2024.

Groeven

 

STABILISEREN PLAFONDS GROEVE AVERGAT - DRIESBERG

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 17/04/2024.

ICT

 

VRIJGAVE BORG VAN CANON VOOR COPIER CONTRACT 2017

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 17/04/2024.

Kinderopvang

 

KENNISGEVING BEPERKTE OPVANG ZOMERVAKANTIE 2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 17/04/2024.

Mens welzijn en vrije tijd - Algemeen

 

TOELAGE INFRASTRUCTUUR VZW PAROCHIALE WERKEN  LAFELT

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 17/04/2024.

Vergunningen

 

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUDEWIJNSTRAAT 4 TE 3770 RIEMST – GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 17/04/2024.

Openbare werken

 

BEKRACHTIGING PV DEFINITIEVE OPLEVERING VAN HET PROJECT: WEGENIS EN RIOLERING ELDERENWEG

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 17/04/2024.

Openbare werken

 

VS  - STOEPEN DIENSTJAAR 2023

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.