Vergadering CBS - 8/05/2024

 

Aanwezig:

Mark Vos, burgemeester

Christiaan Bamps, Peter Neven, Anja Slangen, Joël L'Hoest, Mieke Loyens, schepenen

Bart Weekers, algemeen directeur

 

Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Bevolking

 

VASTSTELLING KIEZERSLIJST BIJ DE VERKIEZINGEN IN JUNI 2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Bevolking

 

TOEGANG BEVOLKINGSREGISTERS IKV ONDERZOEK NAAR ONTSTAAN EN EVOLUTIE WATERBOND MEMBRUGGEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Communicatie

 

HERDENKING ROOSBURGRAMP 2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Dorpen- en gezondheidsbeleid

 

AANVRAAG DORPSBUDGET: DE KWATTEL 29/06/2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Dorpen- en gezondheidsbeleid

 

AANVRAAG DORPSBUDGET: STRAATCOMITÉ EMAELERWEG 6/07/2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Dorpen- en gezondheidsbeleid

 

AANVRAAG DORPSBUDGET: VIVA JÛKKÛLÛM 7/7/2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Evenementen

 

RONDGANG KLEINE KERMIS KF SINT CECILIA KANNE 2 JUNI 2024 - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Evenementen

 

PINKSTERFEESTEN CAFÉ DE SJOTTER KANNE 20 MEI 2024 - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Evenementen

 

WAFELVERKOOP KLJ VLIJTINGEN 9 JUNI 2024 - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Evenementen

 

AGRONACHT GROENE KRING OOST HASPENGOUW 22 JUNI 2024 - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Evenementen

 

TENTOONSTELLING EN INITIATIE METAALDETECTIE TIJDENS ARCHEOLOGIEDAGEN 26 MEI 2024 - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

ICT

 

VRIJGAVE BORG VAN VANDEN BROELE VOOR E-LOKET

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

ICT

 

PV VAN VOORLOPIGE OPLEVERING IN DOSSIER VERVANGEN SWITCHEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

ICT

 

PV VAN VOORLOPIGE OPLEVERING IN DOSSIER VERVANGEN FIREWALLS

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Natuur- en groenbeheer

 

GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT 2, ONKRUIDBESTRIJDING KERKHOVEN 2022-2024.

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Natuur- en groenbeheer

 

GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT 1-2024, BOOMBEHEER: SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN, STRONKENFREZEN, VTA & NTO ONDERZOEK;2021-2024 - PERCEEL 1 (ALGEMEEN BOOMBEHEER)

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Natuur- en groenbeheer

 

GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT 1-2024, BOOMBEHEER: SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN, STRONKENFREZEN, VTA & NTO ONDERZOEK; 2021-2024 -  PERCEEL 2 (KAPPINGEN EN FREESWERKEN)

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Financiën

 

BESTELBONNEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Financiën

 

BETALINGSBEVELEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Communicatie

 

ONTHAAL NIEUWE INWONERS VAN 2023

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Cultuur

 

KENNISGEVING VERSLAG THEMA AVOND VERENIGINGEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Kerkfabrieken

 

KENNISNAME BESLUITEN KERKBESTUUR MILLEN VAN 17 APRIL 2024.

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Kerkfabrieken

 

KENNISNAME BESLUITEN KERKBESTUUR MEMBRUGGEN VAN 11 APRIL 2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Mens welzijn en vrije tijd - Algemeen

 

TOELAGE INFRASTRUCTUUR KLJ VLIJTINGEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Mobiliteit en GIS

 

AANVRAAG SPEELSTRAAT DE MEANSTRAAT

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Mobiliteit en GIS

 

AANVRAAG SPEELSTRAAT WONCKERWEG

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Mobiliteit en GIS

 

AUTOVRIJE ZONDAG 2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Patrimonium

 

BEËINDIGING HUUR PERCEEL GELEGEN TE RIEMST, 10E AFDELING MEMBRUGGEN, SECTIE A, NUMMER 315/03

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Patrimonium

 

TOELATING PACHTOVERDRACHT PERCELEN GELEGEN 5E AFDELING SECTIE C NUMMER 477B

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Patrimonium

 

REGULARISATIES ELEKTRICITEITSCABINES FLUVIUS - OVERDRACHT EN VERKOOP CABINEGRONDEN - AKKOORD TOT OPSTART DOSSIER EN AANSTELLING NOTARIS

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Sport

 

FIETS VOOR RIEMST

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Technische dienst

 

GOEDKEURING - HET LABELEN EN REGISTREREN VAN FIETSEN NIET LANGER AAN TE BIEDEN.

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Technische dienst

 

AFVOER BODEM PROJECT BOCHTEN HEUKELOM

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Technische dienst

 

GOEDKEURING GUNNING PLAATSEN VAN EEN ACRYLAAT VLOERBEKLEDING IN DE GBS DE DRIESPRONG TE MILLEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Vergunningen

 

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING "MHEER HET DORP" TE 3770 RIEMST – GEDEELTELIJKE GOEDKEURING

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Vergunningen

 

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING MAASTRICHTERSTEENWEG 148 BUS 1 T.E.M. BUS 6 TE 3770 RIEMST – GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Vergunningen

 

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERKAVELING O.-L.-VROUWSTRAAT 2A EN 2B TE 3770 RIEMST – GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Vergunningen

 

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERKAVELING ELSTERWEG 20A, 20B EN 20C TE 3770 RIEMST – GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Vergunningen

 

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BERKENLAAN 26 TE 3770 RIEMST – GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Vergunningen

 

KENNISNAME ARREST RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN TONGERSESTEENWEG 24 TE 3770 RIEMST

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Vergunningen

 

VERDELINGSPLAN HEUKELOMMERWEG 41 TE 3770 RIEMST - GEEN OPMERKINGEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 8/05/2024.

Algemeen Directeur

 

KENNISNAME ONTSLAG RAADSLID MATHIEU CLEUREN EN AANSTELLING OPVOLGEND RAADSLID HILDE FESTJENS

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 03/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.