Vergadering GR - 10/06/2024

 

Aanwezig:

Mark Vos, burgemeester

Davy Renkens, voorzitter

Christiaan Bamps, Peter Neven, Anja Slangen, Joël L'Hoest, Mieke Loyens, schepenen

Jan Peumans, Marina Pauly, Guy Kersten, Mathieu Eycken, Bert Cilissen, Patrick Janssen, Ludwig Stevens, Marie-Elise Smets, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Marc Konings, Laura Mulleners, Yves Chanson, Anja Huls, Etienne Gielen, Philippe Geelen, Hilde Festjens, raadsleden

Bart Weekers, algemeen directeur

 

Laat zich verontschuldigen:

Danny Lemmens, raadslid

 

Vanaf punt 14 verlaat Guy Kersten, raadslid de zitting omwille van een belangenconflict.

 

Vanaf punt 15 vervoegt Guy Kersten, raadslid de zitting.

 

Vanaf punt 18 verlaat Marie-Elise Smets, raadslid de zitting omwille van een belangenconflict.

 

Vanaf punt 19 vervoegt Marie-Elise Smets, raadslid de zitting.

 

Vanaf punt 23 verlaat Patrick Janssen, raadslid de zitting omwille van een belangenconflict.

 

Vanaf punt 24 vervoegt Patrick Janssen, raadslid de zitting.

 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

 

Mondelinge stemmingen worden aangevat door raadslid Peumans.

 

Er worden geen vragen gesteld vanuit het publiek.

 

Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Aankoop

 

GOEDKEURING AANKOOP NIEUWE VRACHTWAGEN MET CONTAINERSYSTEEM VIA RAAMCONTRACT VLAAMSE OVERHEID

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Openbare werken

 

ONDERHOUD WEGENIS 2024 VOORSTEL WERKZAAMHEDEN STOEPEN, BETON, ASFALT EN SPECIALE TECHNIEKEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Openbare werken

 

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING, GUNNINGSWIJZE “HERSTELLEN WEGENIS HEILIGESTRAAT"

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Klimaat

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ENERGIEHUIS LIMBURG

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

ICT

 

AV CIPAL

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Financieel directeur

 

GEWONE ALGEMENE VERGADERING ETHIASCO 13/6/2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Lokale economie en landbouw

 

JAARVERSLAG EN JAARREKENING PG HASPENGOUW 2023

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Mens welzijn en vrije tijd - Algemeen

 

VASTSTELLING MANDAAT IGL GEWONE ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING AGENDA

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Onderwijs - Algemeen

 

SCHOOLREGLEMENT GEMEENTELIJKE BASISSCHOLEN SCHOOLJAAR 2024-2025

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

 

SUBSIDIE HERSTELKOSTEN ORGEL KERKFABRIEK MEMBRUGGEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

 

BUDGETWIJZIGING 2024 KERKBESTUUR MEMBRUGGEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

 

ADVISEREN REKENING 2023 KERKBESTUUR MILLEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

 

ADVISEREN REKENING 2023 KERKBESTUUR MEMBRUGGEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

 

ADVISEREN REKENING 2023 KERKBESTUUR KANNE

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

 

ADVISEREN REKENING 2023 KERKBESTUUR ZICHEN-BOLDER

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

 

ADVISEREN REKENING 2023 KERKBESTUUR ZUSSEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

 

ADVISEREN REKENING 2023 KERKBESTUUR VROENHOVEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

 

ADVISEREN REKENING 2023 KERKBESTUUR VLIJTINGEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

 

ADVISEREN REKENING 2023 KERKBESTUUR VAL-MEER

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

 

ADVISEREN REKENING 2023 RIEMST-HEUKELOM

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

 

ADVISEREN REKENING 2023 KERKBESTUUR HERDEREN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Kerkfabrieken

 

ADVISEREN REKENING 2023 KERKBESTUUR GENOELSEDEREN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Directiesecretariaat

 

GOEDKEURING NOTULEN GEMEENTERAAD VAN 13/05/2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Directiesecretariaat

 

KENNISNAME ZITTINGSVERSLAG (AUDIO-OPNAME) VAN DE GEMEENTERAAD VAN 13/05/2024

 

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Algemeen Directeur

 

TOELICHTING STAND VAN ZAKEN BESCHERMINGSDOSSIER GROTE BERG

 

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Directiesecretariaat

 

VRAGEN RAADSLEDEN

 

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 10/06/2024.

Directiesecretariaat

 

BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART. 21 VAN HET DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR - JAN NOELMANS - MOBIEL LOKET

 

Verworpen

Publicatiedatum: 12/06/2024