Vergadering GR - 13/05/2024

 

Aanwezig:

Mark Vos, burgemeester

Davy Renkens, voorzitter

Christiaan Bamps, Peter Neven, Anja Slangen, Joël L'Hoest, Mieke Loyens, schepenen

Jan Peumans, Marina Pauly, Guy Kersten, Mathieu Eycken, Bert Cilissen, Patrick Janssen, Ludwig Stevens, Marie-Elise Smets, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Marc Konings, Laura Mulleners, Anja Huls, Etienne Gielen, Philippe Geelen, Mathieu Cleuren, raadsleden

Bart Weekers, algemeen directeur

 

Laat zich verontschuldigen:

Danny Lemmens, Yves Chanson, raadsleden

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

 

Er werden geen vragen gesteld vanuit het publiek.

 

Er zijn geen stemmingen.

 

Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Algemeen Directeur

 

KENNISNAME ONTSLAG RAADSLID MATHIEU CLEUREN EN AANSTELLING OPVOLGEND RAADSLID HILDE FESTJENS - KENNISNAME PROCES VERBAAL EEDAFLEGGING RAADSLID HILDE FESTJENS

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Bevolking

 

AANLEG STERRENREGISTER

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Omgeving - Algemeen

 

ALGEMENE VERGADERING TEVENS JAARVERGADERING FLUVIUS OV D.D. 05-06-2024 M.B.T. GOEDKEURING VAN DE AGENDA EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Omgeving - Algemeen

 

ALGEMENE VERGADERING TEVENS JAARVERGADERING FLUVIUS LIMBURG D.D. 10-06-24 M.B.T. GOEDKEURING AGENDA, BEKRACHTIGING AANBOD TOT AANKOOP AANDELEN PUBLI-T EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Aankoop

 

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING, GUNNINGSWIJZE AANKOOP NIEUWE KNIKLADER MET TOEBEHOREN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Aankoop

 

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE VERVANGING MEETSYSTEEM STABILITEIT GROEVE AVERGAT

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Patrimonium

 

DEFINITIEF BESLUIT GOEDKEURING VERKOOP GEDEELTE OPENBAAR DOMEIN LANGS DE DORPSSTRAAT VOOR PLAATSING ELEKTRICITEITSCABINE

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Patrimonium

 

AANVRAAG TOT MACHTIGING OM WONING OP LOT 30, VERKAVELING DE MOULT TE VERKOPEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Directiesecretariaat

 

GOEDKEURING NOTULEN GEMEENTERAAD VAN 08/04/2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Directiesecretariaat

 

KENNISNAME ZITTINGSVERSLAG (AUDIO-OPNAME) VAN DE GEMEENTERAAD VAN 08/04/2024

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Directiesecretariaat

 

VRAGEN RAADSLEDEN

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Directiesecretariaat

 

BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART. 21 VAN HET DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR - JAN PEUMANS - BEHOUD FUNERAIR ERFGOED

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/05/2024.

Directiesecretariaat

 

BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART. 21 VAN HET DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR - JAN PEUMANS - MOBILITEIT

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.