Vergadering Raad voor maatschappelijk welzijn - 13/09/2021

 

Aanwezig:

Mark Vos, burgemeester

Davy Renkens, voorzitter

Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Peter Neven, Mathieu Eycken, schepenen

Jan Peumans, Ludwig Stevens, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoest, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Marc Konings, Patrick Janssen, Marie-Elise Smets, Yves Chanson, Anja Huls, Liesbeth Pauly, Bert Cilissen, Philippe Geelen, raadsleden

Guido Vrijens, algemeen directeur

 

Laat zich verontschuldigen:

Laura Mulleners, Danny Lemmens, raadsleden

 

De raad voor maatschappelijk welzijn vond fysiek plaats in de grote zaal van 't Paenhuys, Paenhuisstraat 11 te 3770 Riemst.

 

De voorzitter opent de vergadering om 22.23 uur.

De stemmingen worden via loting aangevat door raadslid Jan Peumans.

 

Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 13/09/2021.

Personeel

 

WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 13/09/2021.

Financiën

 

INVESTERINGSUITGAVEN < 30.000 EURO

 

 

De raad neemt kennis van de investeringsuitgaven.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 13/09/2021.

Financiën

 

OPVOLGINGSRAPPORTERING 2021 SEMESTER 1

 

 

De raad neemt kennis van de opvolginsrapportering.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 13/09/2021.

Directiesecretariaat

 

GOEDKEURING NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 5 JULI 2021

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 13/09/2021.

Directiesecretariaat

 

KENNISNAME ZITTINGSVERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 5 JULI 2021

 

 

De raad neemt kennis van het zittingsverslag.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Punt bijlagen/links Zittingsverslag (audio-opname) RMW 5 juli 2021
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 13/09/2021.

Directiesecretariaat

 

VRAGEN RAADSLEDEN

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021