Vergadering Raad voor maatschappelijk welzijn - 8/04/2024

Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 8/04/2024.

Personeel

AANPASSING RECHTSPOSITIEREGELING

 

De rechtspositieregeling wordt aangepast om het mogelijk te maken ecocheques toe te kennen aan de personeelsleden in de E-loonschaal.

 

Het vast bureau vraagt de raad voor maatschappelijk welzijn akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 8/04/2024.

Directiesecretariaat

GOEDKEURING NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11/03/2024

 

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11/03/2024 worden ter goedkeuring voorgelegd.

 

Het vast bureau vraagt de raad voor maatschappelijk welzijn akkoord te gaan met dit voorstel.

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 8/04/2024.

Directiesecretariaat

KENNISNAME ZITTINGSVERSLAG (AUDIO-OPNAME) VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11/03/2024

 

Zoals bepaald onder artikel 32 in het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 14.06.2021 is het zittingsverslag een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

De audio-opname is te raadplegen op de website van de gemeente.

 

Het vast bureau vraagt de raad voor maatschappelijk welzijn kennis te nemen van deze opname.

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 8/04/2024.

Directiesecretariaat

VRAGEN RAADSLEDEN

 

Zoals bepaald onder artikel 11 in het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 14.06.2021 hebben de raadsleden het recht aan de leden van het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel van beslissing nodig.

 

Het vast bureau vraagt de raad voor maatschappelijk welzijn kennis te nemen van deze vragen.

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.