Vergadering Raad voor maatschappelijk welzijn - 11/10/2021

 

Aanwezig:

Mark Vos, burgemeester

Davy Renkens, voorzitter

Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Peter Neven, Mathieu Eycken, schepenen

Jan Peumans, Ludwig Stevens, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoest, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Laura Mulleners, Danny Lemmens, Marc Konings, Patrick Janssen, Marie-Elise Smets, Yves Chanson, Anja Huls, Liesbeth Pauly, Bert Cilissen, Philippe Geelen, raadsleden

Guido Vrijens, algemeen directeur

 

De raad voor maatschappelijk welzijn vond fysiek plaats in de polyvalente zaal van GBS De Tol, Sint-Jansstraat 8 te 3770 Riemst.

 

De voorzitter opent de vergadering om 23.04 uur.

De stemmingen worden via loting aangevat door raadslid Patrick Janssen.

 

Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 11/10/2021.

Financiën

 

GOEDKEURING AANPASSING 3 MEERJARENPLAN 2020-2025

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 14/10/2021
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 11/10/2021.

Directiesecretariaat

 

GOEDKEURING NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 13 SEPTEMBER 2021

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 14/10/2021
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 11/10/2021.

Directiesecretariaat

 

KENNISNAME ZITTINGSVERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 13 SEPTEMBER 2021

 

 

De raad neemt kennis van het zittingsverslag.

 

Publicatiedatum: 14/10/2021
Punt bijlagen/links Zittingsverslag (audio-opname) RMW 13.09.2021
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 11/10/2021.

Directiesecretariaat

 

VRAGEN RAADSLEDEN

 

 

Publicatiedatum: 14/10/2021