Vergadering Raad voor maatschappelijk welzijn - 10/06/2024

 

Aanwezig:

Mark Vos, burgemeester

Davy Renkens, voorzitter

Christiaan Bamps, Peter Neven, Anja Slangen, Joël L'Hoest, Mieke Loyens, schepenen

Jan Peumans, Marina Pauly, Guy Kersten, Mathieu Eycken, Bert Cilissen, Patrick Janssen, Ludwig Stevens, Marie-Elise Smets, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Marc Konings, Laura Mulleners, Yves Chanson, Anja Huls, Etienne Gielen, Philippe Geelen, Hilde Festjens, raadsleden

Bart Weekers, algemeen directeur

 

Laat zich verontschuldigen:

Danny Lemmens, raadslid

 

Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 10/06/2024.

ICT

 

ALGEMENE VERGADERING CIPAL 20/06/2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 10/06/2024.

Sociaal huis

 

ADDENDUM AAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET HORIZONT VZW IN KADER VAN DE WERKINGSMIDDELEN VOOR AANVULLENDE LOKALE DIENSTEN - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 10/06/2024.

Directiesecretariaat

 

GOEDKEURING NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 13/05/2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 10/06/2024.

Directiesecretariaat

 

KENNISNAME ZITTINGSVERSLAG (AUDIO-OPNAME) VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 13/05/2024

 

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 10/06/2024.

Directiesecretariaat

 

VRAGEN RAADSLEDEN

 

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 10/06/2024.

Directiesecretariaat

 

BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART. 21 VAN HET DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR - MARIE-ELISE SMETS - OPRICHTING BABBELBUS

 

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.