Vergadering CBS - 27/03/2024

 

Aanwezig:

Mark Vos, burgemeester

Christiaan Bamps, Peter Neven, Anja Slangen, Joël L'Hoest, Mieke Loyens, schepenen

Bart Weekers, algemeen directeur

 

Vanaf punt C.12 verlaat Mieke Loyens, schepen de zitting omwille van een belangenconflict.

 

 

Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Communicatie

 

MEIHERDENKING VROENHOVEN 2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Dienstencentrum

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE FOD FINANCIËN EN GEMEENTE RIEMST IN HET KADER VAN LOKALE HULP BIJ HET INVULLEN VAN DE BELASTINGAANGIFTE VIA TAX-ON-WEB (TOW)

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Evenementen

 

DOORTOCHT SPORTA RIDE EN WALK HASPENGOUW 6 APRIL 2024 - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Evenementen

 

DOORTOCHT DYLAN TEUNS CLASSIC 25 MEI 2024 - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Evenementen

 

BEDRIJFSCONCERTEN KUNSTACADEMIE 21 APRIL 2024 - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Evenementen

 

INTERNATIONALE VOETBALHAPPENING MILLEN 2024 - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Evenementen

 

OUDERAVOND CHIRO VLIJTINGEN 5 APRIL 2024 - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Evenementen

 

DOORTOCHT RONDE VAN LIMBURG 20 MEI 2024 - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Evenementen

 

OPEN ZAAL SINT CECILIA KANNE 20 MEI 2024 - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Evenementen

 

PROCLAMATIE VBS JEKERDAL KANNE 27 JUNI 2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Evenementen

 

DOORTOCHT "SAFF CHARITY DAY 2024" 29 MEI 2024 - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Evenementen

 

FAMILIE PAASSPEURTOCHT KLJ MILLEN 6 APRIL 2024 - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Kerkfabrieken

 

KENNISNAME BESLUITEN KERKBESTUUR VROENHOVEN VAN 26 FEBRUARI 2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Kerkfabrieken

 

KENNISNAME BESLUITEN KERKBESTUUR VAL-MEER VAN 04 APRIL 2023

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Patrimonium

 

GOEDKEURING BRANDPOLIS BIJLOKALEN ZAAL DE BOND IN GEBRUIK DOOR KUNSTACADEMIE VOEREN-RIEMST - SCHOLENGROEP 13

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Sport

 

TOELAGE MEDISCHE HULPPOSTEN VOOR DE WIELERWEDSTRIJD OP 06 JULI 2024, MHEERSTRAAT VLIJTINGEN.

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Vergunningen

 

VERDELINGSPLAN HEUKELOM-DORP (ZONDER NUMMER) TE 3770 RIEMST - GEEN OPMERKINGEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Financiën

 

GOEDKEURING KREDIETVERSCHUIVINGEN > 5.000 €

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Financiën

 

BETALINGSBEVELEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Financiën

 

BESTELBONNEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Directiesecretariaat

 

VOORLOPIGE DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN 08/04/2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Bevolking

 

VERKIEZINGEN 9 JUNI 2024: REGLEMENT OP HET AANPLAKKEN VAN VERKIEZINGSAFFICHES EN HET ORGANISEREN VAN GEMOTORISEERDE OPTOCHTEN.

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Cultuur

 

SUBSIDIE VOEDSELBANK RIEMST NAV JOTA-CONCERT - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Domeinhoofd mens welzijn en vrije tijd

 

GOEDKEURING PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST "ESF LOKALE PARTNERSCHAPPEN ZOLIMBURG"

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Mens welzijn en vrije tijd - Algemeen

 

TOELAGE INFRASTRUCTUUR PCC ALBANUS VLIJTINGEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Mens welzijn en vrije tijd - Algemeen

 

TOELAGE INFRASTRUCTUUR COCK KANNE - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Vergunningen

 

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING LANGSTRAAT 49 TE 3770 RIEMST – GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Vergunningen

 

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING STATIESTRAAT 43 TE 3770 RIEMST – GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Financiën

 

AANPASSING BELASTINGREGLEMENT GROEVEN - CONCRETISERING AANGIFTETERMIJN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Financiën

 

AANPASSING BELASTINGREGLEMENT KAMERS  - CONCRETISERING AANGIFTETERMIJN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Financiën

 

LIJST FACULTATIEVE TOELAGEN 2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Financiën

 

AANPASSING BELASTINGREGLEMENT SCHROOT - CONCRETISERING AANGIFTETERMIJN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Financiën

 

AANPASSING BELASTINGREGLEMENT MASTEN EN PYLONEN - CONCRETISERING AANGIFTETERMIJN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Aankoop

 

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING, GUNNINGSWIJZE EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S AANKOOP LEERBOEKEN SCHOOLJAAR 2024-2025

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Vergadering cbs van 27/03/2024.

Omgeving - Algemeen

 

KENNISNAME BESLUIT BURGEMEESTER 27 MAART 2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 11/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.