Vergadering GR - 13/09/2021

 

Aanwezig:

Mark Vos, burgemeester

Davy Renkens, voorzitter

Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Peter Neven, Mathieu Eycken, schepenen

Jan Peumans, Ludwig Stevens, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoest, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Marc Konings, Patrick Janssen, Marie-Elise Smets, Yves Chanson, Anja Huls, Liesbeth Pauly, Bert Cilissen, Philippe Geelen, raadsleden

Guido Vrijens, algemeen directeur

 

Laat zich verontschuldigen:

Laura Mulleners, Danny Lemmens, raadsleden

 

Vanaf punt 18 verlaat Patrick Janssen, raadslid de zitting omwille van een belangenconflict.

 

Vanaf punt 20 vervoegt Patrick Janssen, raadslid de zitting.

 

 

De gemeenteraad vond fysiek plaats in de grote zaal van 't Paenhuys, Paenhuisstraat 11 te 3770 Riemst.

 

Er werd 1 minuut stilte gehouden voor de heer Jos Stevens, voormalig raadslid, schepen en burgemeester van Riemst. Hij was politiek actief tussen 1981 en 2006 en stierf op 13 juli 2021.

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

De stemmingen worden via loting aangevat door raadslid Jan Peumans.

 

Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Directiesecretariaat

 

BESLUIT TOT GOEDKEURING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST/HET ADDENDUM, AFGESLOTEN MET HET AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID HOUDENDE HET OPNEMEN VAN COMPLEMENTAIRE ENGAGEMENTEN IN HET KADER VAN HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 JULI 2021 TOT TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE AAN DE LOKALE BESTUREN OM DE BRONOPSPORING TER BESTRIJDING VAN DE COVID-19-PANDEMIE TE VERSTERKEN.

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Algemeen Directeur

 

TOESTEMMINGSAANVRAAG GEMEENTERAAD RIEMST INZAKE HET ZICHTBAAR GEBRUIK VAN BODYCAMS DOOR DE POLITIE

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Vergadering gr van 13/09/2021.

Personeel

 

WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Vergadering gr van 13/09/2021.

LDP - Dienst Milieu

 

PRIVÉWATERAFVOER HANDHAVINGSBELEID

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

ROW - Dienst Patrimonium

 

INLIJVING BIJ HET OPENBAAR DOMEIN WEGZATE INT BOELARVELT TE ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER - DEFINITIEF BESLUIT

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

ROW - Dienst Patrimonium

 

VERKOOP OUD GEMEENTEHUIS EN SCHOOLSITE TOLSTRAAT HERDEREN - DEFINITIEF BESLUIT

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Patrimonium

 

AANKOOP WONING MET GROND PAENHUISSTRAAT 9 - DEFINITIEF BESLUIT TOT AANKOOP

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Patrimonium

 

AANKOOP GRONDEN BEGRAAFPLAATS RIEMST, 1E AFDELING SECTIE A NUMMER 390F - DEFINITIEF BESLUIT

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Patrimonium

 

AANKOOP GRONDEN BEGRAAFPLAATS RIEMST, 1E AFDELING SECTIE A DEEL VAN NUMMER 406A - DEFINITIEF BESLUIT

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Vergadering gr van 13/09/2021.

Domeinhoofd mens welzijn en vrije tijd

 

NOODHULP: WATERSNOOD BELGIË

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Cultuur

 

AANKOOP CO2-METERS VOOR VERENIGINGEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Financiën

 

KENNISGEVING INVESTERINGSUITGAVEN < 30.000 EURO

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de investeringsuitgaven.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Financiën

 

OPVOLGINGSRAPPORTERING 2021 SEMESTER 1

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de opvolginsrapportering.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Aankoop

 

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWZIJE DRIE BESTAANDE GRAVELTERREINEN WIJZIGEN IN ALL WEATHER TERREIN TENNISVELDEN TE HERDEREN-RIEMST VOOR 2022

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Aankoop

 

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE SPECIALE TECHNIEKEN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Aankoop

 

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE HUREN VAN MATERIEEL MET BESTUURDER VOOR GRONDWERKEN EN VOOR HIJSWERKEN DIENSTJAAR 2021 T.E.M. 2023

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Aankoop

 

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE ONDERHOUDSDOSSIER BETON GEMEENTEWEGEN, RVK WEGEN, FIETSROUTENETWERK 2021

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Kerkfabrieken

 

GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING KERKBESTUUR HERDEREN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Kerkfabrieken

 

VERLENEN VAN EEN INVESTERINGSTOELAGE KERKBESTUUR HERDEREN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Directiesecretariaat

 

GOEDKEURING NOTULEN GEMEENTERAAD VAN 5 JULI 2021

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Directiesecretariaat

 

KENNISNAME ZITTINGSVERSLAG GEMEENTERAAD VAN 5 JULI 2021

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het zittingsverslag.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Punt bijlagen/links Zittingsverslag (audio-opname) GR 5 juli 2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Directiesecretariaat

 

VRAGEN RAADSLEDEN

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Cultuur

 

BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART. 21 VAN HET DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR - JAN NOELMANS - HET INTRODUCEREN VAN HET RIGHT TO CHALLENGE IN ONZE GEMEENTE

 

Aangenomen

De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met het antwoord van schepen Kersten.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Vergadering gr van 13/09/2021.

Jeugd

 

BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART. 21 VAN HET DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR - JAN NOELMANS - BEHOEFTENONDERZOEK JONGEREN NAAR JEUGDHUIS OF ANDERE JEUGDFACILITEITEN

 

Verworpen

Publicatiedatum: 22/09/2021