Vergadering GR - 8/04/2024

 

Aanwezig:

Mark Vos, burgemeester

Davy Renkens, voorzitter

Christiaan Bamps, Peter Neven, Anja Slangen, Joël L'Hoest, Mieke Loyens, schepenen

Jan Peumans, Marina Pauly, Guy Kersten, Mathieu Eycken, Bert Cilissen, Patrick Janssen, Ludwig Stevens, Marie-Elise Smets, Dirk Jacobs, Jan Noelmans, Marc Konings, Laura Mulleners, Yves Chanson, Anja Huls, Philippe Geelen, Mathieu Cleuren, raadsleden

Bart Weekers, algemeen directeur

 

Laat zich verontschuldigen:

Danny Lemmens, Etienne Gielen, raadsleden

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

 

Er werden geen vragen gesteld vanuit het publiek.

 

Mondelinge stemmingen worden aangevat door raadslid Mulleners.

 

Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Bevolking

 

VERKIEZINGEN 9 JUNI 2024: REGLEMENT OP HET AANPLAKKEN VAN VERKIEZINGSAFFICHES EN HET ORGANISEREN VAN GEMOTORISEERDE OPTOCHTEN.

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Personeel

 

AANPASSING RECHTSPOSITIEREGELING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Cultuur

 

SUBSIDIE VOEDSELBANK RIEMST NAV JOTA-CONCERT - GOEDKEURING

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Vergadering gr van 8/04/2024.

Lokale economie en landbouw

 

WEDSTRIJDREGLEMENT - SPAARKAARTENACTIE DENK EET KOOP LOKAAL - EDITIE 2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Vergadering gr van 8/04/2024.

Domeinhoofd mens welzijn en vrije tijd

 

GOEDKEURING PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST "ESF LOKALE PARTNERSCHAPPEN ZOLIMBURG"

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Financiën

 

GOEDKEURING LIJST FACULTATIEVE TOELAGEN 2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Vergadering gr van 8/04/2024.

Financiën

 

AANPASSING BELASTINGREGLEMENT SCHROOT - CONCRETISERING AANGIFTETERMIJN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Vergadering gr van 8/04/2024.

Financiën

 

AANPASSING BELASTINGREGLEMENT GROEVEN - CONCRETISERING AANGIFTETERMIJN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Vergadering gr van 8/04/2024.

Financiën

 

AANPASSING BELASTINGREGLEMENT KAMERS  - CONCRETISERING AANGIFTETERMIJN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Vergadering gr van 8/04/2024.

Financiën

 

AANPASSING BELASTINGREGLEMENT MASTEN EN PYLONEN - CONCRETISERING AANGIFTETERMIJN

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Directiesecretariaat

 

GOEDKEURING NOTULEN GEMEENTERAAD VAN 11/03/2024

 

Aangenomen

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Directiesecretariaat

 

KENNISNAME ZITTINGSVERSLAG (AUDIO-OPNAME) VAN DE GEMEENTERAAD VAN 11/03/2024

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

Vergadering gr van 8/04/2024.

Directiesecretariaat

 

VRAGEN RAADSLEDEN

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.